Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Projektinhallintamenetelmien yhdistäminen: Vesiputousmalli ja Scrum

JOHDANTO

Projekteja voidaan sanoa olleen olemassa kaikilla elämän alueilla siitä lähtien, kuin ihmisillä on ollut mielessään suunnitelmia. Projekti voidaan määritellä kertaluonteiseksi tehtäväksi, jolla on sovitut tavoitteet, resurssit, organisaatio ja aikataulu. Suuret tehtäväkokonaisuudet voidaan jakaa myös pienempiin, peräkkäisiin tai rinnakkaisiin osaprojekteihin. Ohjelmistojen kehittämistyötä tehdään yleisimmin projektimuotoisesti.

Metodologia tarkoittaa menetelmäoppia tai käytettyjen menetelmien kokonaisuutta. Se voidaan määritellä joukoksi toistettavia prosesseja eli käytäntöjä, joiden avulla pyritään tietynlaiseen lopputulokseen.

Projektinhallintaa voidaan sanoa laajaksi johtamiskonseptiksi, jonka tarkoituksena on saada hankkeita toteutettua sovitun ajan kuluessa, mahdollisimman edullisesti ja korkealuokkaisin lopputuloksin. Projektinhallinnan perimmäisenä tarkoituksena on prosessien jatkuva parantaminen. Ihmisiä, prosesseja ja tekniikkaa yhdessä hyödyntämällä pyritään tekemään asioita yhä paremmin, nopeammin ja tehokkaammin. Työkalut ja menetelmät kehittyvät, mutta projektinhallinnan perusasiat pysyvät samoina.

Projektinhallintamenetelmä on joukko käytäntöjä, joka antaa projektille suuntaviivat, eli suosituksia ja neuvoja sekä menetelmät, eli tarkat prosessikuvaukset. Se sisältää yleensä myös projektinhallintatyökalut, sekä mallit dokumenteille ja tarkistuslistoille. Sen avulla erilaiset projektit voidaan toteuttaa samalla tavoin. Toisaalta erilaisten projektien toteuttamista varten tarvitaan myös erilaisia projektinhallintamenetelmiä. Valintaan vaikuttavat mm. projektin luonne ja laajuus, sekä sidosryhmien mielipiteet ja kokemukset.

Onnistuneeseen projektiin tarvitaan sekä suunnitelmapainotteista että ketterää menetelmää sopivasti yhdisteltynä. Menetelmien vastakkain asettaminen on turhaa, sillä kutakin projektia varten on mahdollista löytää sopiva tasapaino niiden välillä. Useat organisaatiot ovat kehittäneet tällaisia ns. hybridimenetelmiä, joissa on yhdistelty erityyppisten projektinhallintamenetelmien parhaina pidettyjä ominaisuuksia. 

©2019 Projektinhallintamenetelmien yhdistäminen: Vesiputousmalli ja Scrum - suntuubi.com